U bent hier
Reglement

Het is zeer belangrijk voor de student dat deze volledig participeert aan het schoolgebeuren en er mag van hem dan ook een grote inzet worden verwacht. De student moet een zo volledig mogelijk lesprogramma volgen zodat hij met alle facetten van het schoolgebeuren kennis kan maken. Vakken over de Belgische samenleving en cultuur zoals aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands kunnen zeer nuttig zijn voor de student. Andere vakken zoals wiskunde, biologie enz. zullen dan weer afhankelijk zijn van de schoolervaring van de student.

U kan zelf bepalen in welk studiejaar u een student inschrijft. Doorgaans gebeurt dit aan de hand van de leeftijd van de student. Het is uiteraard altijd het leukst voor de student om in de klas te zitten met leeftijdsgenoten. Indien er voor wordt geopteerd de student in te schrijven als regulier student, moet echter rekening worden gehouden met de studies in het thuisland voor het bepalen van het studiejaar.

Deelname aan examens

YFU verwacht dat iedere student deelneemt aan de examens! Tijdens de eerste examenperiode waaraan een student deelneemt, is het niet voor elke student mogelijk om alle examens af te leggen. Daarom vragen wij om elke student na zijn eerste semester minstens voor drie vakken deel te laten nemen aan de examens.

Het is echter zeker niet de bedoeling dat de student tijdens de examenperiode regelmatig afwezig is. Het is voor de student belangrijk dat hij zoveel mogelijk tijd doorbrengt met de andere studenten en dus zoveel mogelijk betrokken wordt bij de gangbare activiteiten. Indien wordt beslist slechts enkele examens mee te doen, kan een student zich op verschillende manieren nuttig maken op school. Bijvoorbeeld door het werken aan een project rond zijn thuisland, mee te lopen met de klusjesman, te helpen op het secretariaat,...

Bij de laatste examenperiode wordt van iedere student verwacht dat examens worden afgelegd van alle vakken waaraan werd deelgenomen.

Deze regels gelden zowel voor studenten ingeschreven als reguliere student als voor studenten die als vrije leerling werden ingeschreven.
 

Reguliere of vrije leerling

Je hebt als school de keuze om de student als reguliere leerling of als vrije leerling in te schrijven.

Of u een student als vrije of reguliere leerling inschrijft, mag echter geen verschil betekenen voor het bijwonen van de lessen. Ook van een vrije student verwachten wij dat hij fulltime aanwezig is op school.