U bent hier
Cultuurverschillen

De studenten komen uit vele landen en continenten en hun gewoonten zijn dikwijls anders dan de onze. Deze cultuurverschillen kunnen zowel een bron van rijkdom zijn voor de studenten in de school maar kunnen ook leiden tot uitdagingen in de loop van het jaar.

Wanneer u een YFU-student ontvangt, is het belangrijk te weten dat deze student last kan krijgen van een cultuurshock en dat communicatie hierbij zeer belangrijk is.
Het is belangrijk om begrip op te brengen voor de gevoelens van de student maar tegelijkertijd ook te blijven communiceren. Via een goede en vertrouwelijke communicatie zal je als school veel sneller weten wat er zich in het hoofd van de student afspeelt. Dit kan nuttig zijn om te weten hoe je met de student moet omgaan. Om de student zoveel mogelijk te steunen in zijn uitwisseling en tijdens moeilijke momenten, is het mogelijk een ‘vertrouwensleerkracht’ aan te stellen waarbij de student terecht kan.
Non-verbale communicatie is hierin zeer belangrijk. We staan vaak onvoldoende stil bij de kracht van deze communicatie. Studenten kunnen iets volledig verkeerd interpreteren aan de hand van foute of tegenstrijdige non-verbale communicatie. Wees bewust van de non-verbale communicatie die je gebruikt en welke effecten dit kan hebben op een student.
YFU zal steeds proberen om de student, de school en het gastgezin te begeleiden als een dergelijk probleem zich voordoet.